St. Victor kerk

Benschop

De geloofsgemeenschap van St. Victor is de kleinste van de zes geloofsgemeenschappen die zijn opgegaan in de parochie de H. Drie‑eenheid.

Elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een viering.

Elke eerste vrijdag van de maand is er een eucharistieviering om 9.00 uur.

De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur, ’s zondags van 10.30 uur tot 16.00 uur.

Aan het pad richting het kerkhof ligt de stiltetuin. De ideale plaats voor bezinning, meditatie en reflectie. Het is een open plek die uitnodigt tot een moment van stilte in de hectiek van alledag. Er zijn gedichten te lezen die door de pastoraatgroep regelmatig van een nieuw thema worden voorzien.

In het voorjaar en zomer drinken we bij mooi weer na de kerkdienst koffie in de stiltetuin.

 

 

Een nieuwe morgen

 

Er breekt een nieuwe morgen aan,

de vrouwen zijn naar het graf gegaan.

Hij is hier niet.

Hij is opgestaan!

Waarom is het dat u beeft?

Zie de plaats waar hij gelegen heeft.

Vertel het iedereen .

Jezus leeft!