flat lay photography of cup and book

Parochieblad

Logo bijeen

BIJeen is de naam van het parochieblad van de H. Drie-eenheid. Het brengt u op de hoogte van activiteiten en van eventuele ontwikkelingen in onze parochie en geloofsgemeenschappen. Het blad biedt ook inspiratie. Wilt u het parochieblad ook ontvangen? Vraag deze dan aan bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.

Alle uitgaven van het parochieblad BIJeen kunt u hieronder downloaden:

2023

2022