Allerzielen gebedsdienst 2 november

2 november 2023 om 19:00 uur
Type: Gedenk dienst
Voorganger: Tekstgroep
Muziek: Tussenkoor
Allerzielen

Gebedsdienst ter nagedachtenis van onze overledenen.

Donderdag 2 november om 19:00 uur worden in de Barbarakerk onze gestorvenen herdacht.
Met name zij, die in het afgelopen jaar ons zijn ontvallen, worden met name genoemd.

Gebeden wordt verder voor alle overledenen, ook uit voorgaande jaren, die op een of andere wijze met de Barbarakerk waren verbonden.

Alle aanwezigen wordt in de gelegenheid gesteld voor in de kerk een kaarsje op te
steken bij het gedenkbord met gedachtenis kruisjes. Met een korte bezinning, een lezing
en liederen gezongen door het Tussenkoor omlijsten we het gedenken van onze
overleden dierbaren.

Iedereen is van harte welkom om stilzwijgend te gedenken.